Heleneborg

Heleneborg (upp till 10 personer)
Här trivs intensiva diskussioner och aktivt arbete där alla är delaktiga. U-sittning.

Heleneborg

När Alfred Nobel kom till Stockholm från S:t Petersburg 1863 slogs han hårt av kontrasterna städerna emellan, då fattigdomen var svår i Stockholm. Han flyttade in hos föräldrarna på den gamla fallfärdiga gården Heleneborg på Södermalm där han tillsammans med fadern
hyrde den uthusbyggnad som tillhörde gården. Omedelbart satte de igång med olika explosiva experiment. Den 14 oktober 1863 fick Alfred sitt första svenska patent, som gick ut på att öka krutets sprängkraft genom att blanda i nitroglycerin. Alfred och fadern Immanuel tillverkade
också stora mängder nitroglycerin på Heleneborg. Trots att de var fullständigt omedvetna om sprängoljans egenskaper lagrade de den i fastigheten och utbjöd den till försäljning.

Den 3 september 1864 hade man ett lager om 140 kg nitroglycerin färdigt för leverans. Den dagen skulle också bli den dagen då familjen Nobels namn kom på alla stockholmares läppar. Tidigt på förmiddagen sprang laboratoriet i uthusbyggnaden i luften. Förödelsen var enorm med bl a flera omkomna. Sedan visade det sig att en av de omkomna var yngre sonen Emil. Endast en månad efter olyckan drabbades Immanuel av ett slaganfall som han aldrig repade sig ifrån.
Händelserna satte sådana spår i stockholmarnas sinnen att man under följande årtionden brukade använda uttrycket ”före eller efter nobelska smällen” som tidsbestämning. För Alfred däremot var den ”nobelska smällen” bara början på en fantastisk karriär. Endast sex veckor efter
den svåra olyckan hade han startat ett nytt bolag för framställning av den farliga sprängoljan.

Källa: Alfred Nobel
T.Hellberg/L-M Jansson

Kontakt